Ví PKT

Lưu trữ PKT trong một Ví PKTt

Thiết lập một Ví PKT

Ví PKT Cash cho phép người dùng gửi và nhận $PKT. Mỗi ví cung cấp một khóa công khai và khóa riêng tư tương tác trực tiếp với blockchain PKT. Ví dòng lệnh PKT dành cho hệ thống Linux. Các ví Giao diện Người dùng Đồ họa (GUI) dành cho hệ điều hành máy tính để bàn Mac và Windows. WPKT chỉ có thể được lưu trữ trong một ví BEP-20, chẳng hạn như MetaMask, có sẵn cho điện thoại di động hoặc trình duyệt web.

down

Hiện tại có một số lựa chọn để có được một Ví PKT miễn phí

Ví được sử dụng để lưu trữ PKT hoặc wPKT. Có các ví cụ thể có thể được sử dụng để khai thác $PKT. Vì các thợ khai thác PKT Cash có thể nhận được thanh toán mỗi 60 giây, việc sử dụng một ví không tương thích với khai thác có thể gây hư hỏng khả năng truy cập số dư PKT của ví một cách nghiêm trọng.

Ví Lưu trữ PKT hoặc wPKT

Electrum PKT Wallet

Electrum PKT Wallet

Easy to use non-mining GUI wallet for Mac or PC desktop

Install Electrum
WPKT MetaMask

WPKT MetaMask

Use for wPKT only on browser and mobile

Install MetaMask
Anode Mobile Wallet

Anode Mobile Wallet

Mobile wallet for iOS with LND for micro-transactions

Coming Soon

Ví Đào Tạo

Command Line PKT Wallet

Command Line PKT Wallet

This terminal-based wallet is a full node setup

Install CLI Wallet
PKT World Wallet

PKT World Wallet

Windows-based GUI wallet with built-in desktop miner

Install PKT World Wallet
Zulu PKT Wallet

Zulu PKT Wallet

Mac-based GUI wallet supports mining

Install Zulu Wallet