PKT và Logo Creative Commons 4.0

Bạn được tự do sử dụng biểu tượng PKT và wPKT như sau:

 1. Chia sẻ — sao chép và phân phát vật liệu trên bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào.
 2. Chỉnh sửa — tái kết hợp, biến đổi và xây dựng trên vật liệu cho bất kỳ mục đích nào, kể cả thương mại.
 3. Ghi rõ nguồn — Bạn phải ghi công đúng mức, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và chỉ ra nếu có sự thay đổi. Bạn có thể làm như vậy theo bất kỳ cách hợp lý nào, nhưng không theo cách nào gợi ý rằng PKT ủng hộ bạn hoặc cách sử dụng của bạn.
 4. Không có hạn chế bổ sung — Bạn không được áp dụng các điều khoản pháp lý hoặc biện pháp kỹ thuật mà hạn chế người khác theo cách hợp pháp từ việc làm bất cứ điều gì giấy phép cho phép.

Lưu ý:

 • Bạn không cần tuân thủ giấy phép cho các phần của vật liệu trong lĩnh vực công cộng hoặc khi sử dụng của bạn được cho phép bởi một ngoại lệ hoặc hạn chế áp dụng.
 • Không có bảo hành nào được cung cấp.
 • Nếu bạn muốn báo cáo việc sử dụng sai của dấu hiệu PKT hoặc wPKT, vui lòng gửi thông điệp tại http://pkt.chat
 • Đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng biểu tượng PKT để đại diện cho đồng tiền chính thống.
 • Đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng biểu tượng wPKT để đại diện cho token PKT được bọc.

Cách sử dụng

Bạn có thể:

 • Sử dụng biểu tượng và logo PKT tùy ý.
 • Sử dụng biểu tượng và logo wPKT tùy ý.

Cách sử dụng không chấp nhận

Một số điều cụ thể bạn không nên làm bao gồm:

 • Không sử dụng biểu tượng và logo PKT hoặc wPKT trong bất kỳ thứ gì không trung thực hoặc lừa đảo.
 • Không sử dụng biểu tượng và logo PKT hoặc wPKT để ủng hộ sản phẩm, nhóm hoặc dịch vụ không liên quan đến dự án PKT.