Tài nguyên

Tài liệu, tài nguyên và nội dung video về Mạng PKT.

Tài liệu

Bài trắng PKT

Bài viết trắng về PKT Network cung cấp một tổng quan về tầm nhìn dự án PKT và giới thiệu khái niệm Edge Points và Cloud ISPs để phân tán cơ sở hạ tầng và hoạt động mạng.

Mạng PKT

Bài viết trắng về PacketCrypt giới thiệu công nghệ proof of work đầu tiên trên thế giới dựa trên băng thông cứng và trình bày toán học và kiến trúc đằng sau công nghệ này.

PacketCrypt