PKT Cash

Là động lực cho hệ sinh thái PKT

Kinh tế mật mã

PKT Cash là một loại đồng tiền được tạo ra khi khai thác blockchain PKT bằng băng thông internet. PKT Cash không có người phát hành trung tâm và Mạng PKT không thuộc sở hữu của bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức pháp lý nào.

down

Xây dựng cho Giao dịch nhỏ

Băng thông là một thị trường hàng năm trị giá 2 nghìn tỷ đô la toàn cầu được kiểm soát bởi các đế chế internet. PKT Cash là một loại tiền điện tử được xây dựng để cho phép cá nhân mua, bán và giao dịch giao thương băng thông internet. Để thực hiện điều này, PKT Cash được thiết kế để thực hiện giao dịch gần vô hạn mỗi giây và có phí giao dịch gần bằng không.

PKT có khả năng kích hoạt Lightning Network, có nghĩa là các giao dịch nhỏ xảy ra ngoài chuỗi, mang lại khả năng mở rộng gần vô hạn cho thị trường giao thương băng thông phi tập trung. PKT có cung cấp 6 tỷ đồng tiền và nửa đầu tiên của cung cấp PKT Cash được khai thác trong 2 năm đầu của mạng chính, và nửa còn lại sẽ mất thêm 61 năm để khai thác. Tổng cung tiền này giúp các giao dịch băng thông có thể là đơn vị nhỏ, mà không cần thanh toán phân đoạn.

PKT Cash Coin Functions

Phần thưởng Khai thác
Phần thưởng Khai thác

Điểm Edge được trả bằng PKT Cash mỗi 60 giây.

VPN
VPN

Người dùng sẽ có dịch vụ VPN miễn phí và có thể trả phí cho tốc độ VPN bằng PKT Cash. - Sẽ có từ năm 2022

Truyền dữ liệu
Truyền dữ liệu

Điểm Edge có thể cho phép truyền dữ liệu thực tế thông qua mạng riêng ảo (VPN) để kiếm thêm khoản thanh toán. - Sẽ có từ năm 2022

Người Quản lý Mạng
Người Quản lý Mạng

Kho ngân quỹ của Người Quản lý Mạng cung cấp các khoản tài trợ cho sự phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ mỗi 90 ngày, nếu không, PKT Cash sẽ bị tiêu hủy.

Quản trị
Quản trị

Mỗi chủ sở hữu PKT Cash có thể bỏ phiếu để luận tội Người Quản lý Mạng và bỏ phiếu cho một người mới để thay thế.

TokenStrike

PKT đề xuất một tiêu chuẩn mã thông báo mới được gọi là TokenStrike, sẽ cho phép phát hành mã thông báo với chi phí không và giao dịch không phí gas. TokenStrike là công nghệ cốt lõi để hỗ trợ một thị trường giao dịch băng thông phi tập trung, mọi người sẽ có khả năng tạo mã thông báo cho băng thông và mua/bán hợp đồng thuê băng thông giao dịch nhỏ qua mạng Lightning Network với giao dịch gần vô hạn mỗi giây. TokenStrike cũng sẽ cho phép phát hành các NFT mà không cần phí gas. - Sẽ có từ năm 2022.

Bandwidth Trading Marketplace

Thị trường Giao dịch Băng thông

Lộ trình PKT sẽ cung cấp năng lượng cho một thị trường giao dịch băng thông phi tập trung. Thị trường này hoạt động tương tự như các sàn giao dịch phi tập trung hiện tại (DEX), tuy nhiên Tokenstrike cho phép bất kỳ ai cũng có thể:

  1. Tạo một mã thông báo đại diện cho băng thông cơ bản.
  2. Chào bán những mã thông báo đó cho bất kỳ ai, bao gồm các nhà điều hành mạng xác định bằng phần mềm gọi là Cloud ISP.
  3. Cloud ISP mua các mã thông báo để truy cập vào hợp đồng thuê băng thông cơ bản và trở thành các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), xử lý các công việc liên quan đến mạng/billing/quản lý/pháp lý mà không yêu cầu cơ sở hạ tầng nào.
Bandwidth Trading Marketplace