Thư từ CJD

Đây là một bức thư về nguồn cảm hứng cho PKT, được viết bởi Caleb James DeLisle, nhà phát triển chính của PKT và người sáng tạo của cjdns.

Câu chuyện gốc của PKT

ARPANET
Mở đường


Đã trôi qua hơn 50 năm kể từ khi quân đội Mỹ đưa ra hợp đồng đầu tiên để xây dựng ARPANET, mạng lưới cuối cùng đã tiến hóa thành Internet.

Năm 1969: Gần như ai cũng đọc báo hàng ngày, việc gõ máy chỉ là kỹ năng phổ biến trong giới thư ký, và nếu bạn muốn liên lạc với ai đó ở xa, bạn sẽ sử dụng điện thoại. Hệ thống điện thoại chính là điều khó tưởng tượng, ở hầu hết các quốc gia chỉ có một nhà cung cấp duy nhất, việc kết nối điện thoại riêng của bạn vào mạng của nhà cung cấp là vi phạm pháp luật, và một cuộc gọi 5 phút từ New York đến Los Angeles có giá tương đương với 18 đô la ngày nay.

“Nếu một mạng có gen di truyền đúng, thì không quan trọng nó có nhỏ đến đâu ở ban đầu.”

Khó có thể đánh giá quá cao tác động mà Internet đã mang đến cho thế giới. Khả năng của mọi người trở thành nhà xuất bản đã tạo ra những hình thức báo chí và truyền thông hoàn toàn mới. Hội nghị truyền hình đã tạo ra công việc từ xa và thậm chí các nhóm hoàn toàn từ xa. Thương mại điện tử và gây quỹ kết hợp với sản xuất số lượng nhỏ đã mang lại cho khách hàng không chỉ sự lựa chọn tuyệt vời, mà còn đóng góp trực tiếp vào việc sản xuất sản phẩm. Những hiện tượng này, mặc dù theo tiêu chuẩn năm 1969 có vẻ rất tương lai, nhưng ít nhất vẫn có thể hiểu được; nhưng các dự án phần mềm mã nguồn mở, mạng xã hội phi tập trung và các chuỗi khối lại xa cách đến mức không có cơ sở để giải thích chúng trong thế giới đó.

“Internet có lẽ là lực lượng độc nhất vô nhị nhất cho sự giải phóng cá nhân kể từ máy in.”

Lõi của Internet đã phát triển thành một hệ sinh thái phong phú, nhưng nhiều người không thể tham gia hiệu quả do hạn chế truy cập hoặc không truy cập được. Kiến trúc của ARPANET đã cho phép hàng ngàn nhà điều hành mạng độc lập, nhưng chúng ta cần giảm rào cản để cho phép hàng trăm triệu nhà điều hành mạng.

Kế hoạch của PKT là phân tách vai trò của nhà cung cấp cơ sở hạ tầng (nhiệm vụ trực tiếp kết nối sợi quang và chỉ định ăng-ten) và vai trò của nhà điều hành mạng (nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp về lập kế hoạch tuyến đường dữ liệu). Giữa hai vai trò này sẽ có một thị trường băng thông phi tập trung, nơi các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng bán hợp đồng thuê băng thông cho các nhà điều hành mạng.

PKT dự định thay đổi động lực từ trả tiền để truy cập thành trả tiền ưu tiên, vì không hợp lý khi một người không thể giao tiếp trong khi có một kết nối Internet hoàn toàn ổn định bỏ không sử dụng.

"Kế hoạch này rõ ràng rất tham vọng, nhưng giống như ARPANET bắt đầu với một vài máy tính kết nối qua điện thoại, PKT cũng bắt đầu theo cách này."

PKT cũng tiếp tục điều mà ARPANET đã tin rằng giao tiếp nên được mã hóa. Điều này có nghĩa là không ai phải nộp đơn xin chứng chỉ https, không cần phải nghi ngờ nguồn gốc của gói dữ liệu khi nó được nhận, và không ai cần sử dụng VPN để có một kết nối Internet khác khi họ đã có một kết nối.

Nếu bạn tin rằng internet nên thuộc về mọi người và không ai nên bị từ chối truy cập trong khi băng thông không được sử dụng, nếu bạn muốn nhìn lại những ngày trước khi phải trả 50 đô la một tháng như cách chúng ta nhìn lại những ngày điện thoại gọi 18 đô la, hãy đến xây dựng cùng chúng tôi. Chúng ta chỉ mới bắt đầu.

Caleb James DeLisle

Caleb James DeLisle