Hệ sinh thái

Bởi người, cho người

Xem Các Doanh Nghiệp

PKT là một hệ sinh thái mới nổi giúp tạo ra cơ hội "kinh doanh tức thì" để mọi người có thể giúp giải quyết vấn đề độc quyền truy cập internet. Blockchain PKT được thiết kế để tài trợ cho việc phát triển lộ trình riêng của nó thông qua các khoản tài trợ do Người quản lý Mạng cung cấp. Ngoài ra, các doanh nhân và công ty đang xây dựng các giải pháp phần mềm và phần cứng sử dụng và hỗ trợ Mạng PKT.

Việc đề cập đến một doanh nghiệp hoặc dịch vụ không đại diện cho việc chứng thực.

down